logo

Marshall Mc Luhan

Marshall Mc Luhan (21 Temmuz 1911 – 31 Aralık 1980)

 • Kanadalı bir iletişim kuramcısıdır.
 • Şiirlere büyük ilgi duymuştur.
 • Mühendislik okumuştur.
 • Felsefe ve İngilizce üzerine yüksek lisans yapmıştır.
 • Çeşitli Amerikan üniversitelerinden sonra Akademik kariyeri boyunca Toronto Üniversitesi’nde İngilizce profesörlüğü yapmıştır.
 • Kültür ve Teknoloji Merkezi’ni kurmuş ve müdürlüğünü yapmıştır.

 

Önemli Kitapları:
 • Mekanik Gelin (1951)
 • Medyayı Anlamak (1964)
 • Araç Mesajı (1967)
 • Küresel Köy (1968)

 

Mc Luhan kitle iletişim araçlarının kullanılıp yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın küresel bir köy haline geldiğini savunmuştur. Buna gösterge olarak da kitle iletişim araçlarının dünya üzerinde bir ağ oluşturarak; bir kıtadaki haberin, bilginin ya da ürün reklamının diğer bir kıtaya aktarılıp ortak bir kültür ve bilgi birikimi yaratılmaya çalışıldığını göstermiştir.

Geleneksel toplum yapısında, elyazması kitapların toplu halde okunması bireyleri bir arada tutuyor iken kitapların taşınabilir ve çoğaltılabilir olması bireyselliği ön plana çıkarmıştır. İnsanlar birbirlerinden kopmuş ve birbirleri arasındaki iletişim zayıflamıştır.

McLuhan’a göre araç, insanın uzantısıdır. Verilmek istenen mesaj araç ile şekillenir. Örneğin bir hikayenin sözle anlatılması, sahnede oynanması, bir radyodan aktarılması veya televizyonda sergilenmesi o hikayenin ilettiği mesajı alan kişi tarafından farklı anlamlar kazanır.

McLuhan’ın en önemli eserlerinden biri 1951 yılında yayınladığı Mekanik Gelin (The Mechanical Bride)’dır. Bu kitapta sanayi devrimi ile birlikte modern insanın, reklamlardan ve diğer yazılı ve görsel medya ürünlerinden nasıl etkilendiği üzerine eleştiriler yer almaktadır. McLuhan, görsel tüketim yönelimli toplumda matbaanın erkeğe getirmiş olduğu görsel özgürlüğü ve kadının bu özgürlüğe sahip olmamasını eleştirir.
“Kıyıya varmadıkları sürece balıklar suyun farkında değildirler.” M. Mc Luhan
Anlamı: Teknolojiyi anlamak için önce sonuçlarını görmek gerekir. Bunun içinde acele etmekte fayda vardır.

Marshall McLuhan, insanlık tarihini dört önemli döneme ayırmıştır.
 • Kabile Çağı: (Tek Duyu: Duymak) Bu çağda yaşayan ilk insanlar için, duyma en önemli duyuydu. Fonetik alfabenin bulunmasıyla birlikte insanlık tarihi ikinci bir aşama olan Edebiyat Çağı’na geçmiştir.
 • Edebiyat Çağı: (İki Duyu: Görmek ve Duymak) İnsanlar bu dönemde Kabile Çağı’nda kullandıkları kulakları kadar gözlerini de kullanmaya adapte olmuşlardır. Fakat basım teknolojisinin ortaya çıkması ile bu çağ da kapanmıştır.
 • Basım Çağı: (Bireysellik ön planda. Tek Duyu: Görmek) Matbaanın keşfi ile birlikte insanlar, harfleri ve kitapları yazılı olarak görmüşlerdir ve bu kelimelerin anlamları onlar için değişmiştir. Taşınabilir kitapların yaygınlaşması insanların toplu halde, bir arada bulunmasını engellemiş ve bireysellik ön plana çıkmıştır. Toplum parçalanmış ve insanlar tek başına okuma fırsatı elde ederek toplumdan soyutlanmışlardır.
 • Elektronik Çağ: Bu çağ, şu an içinde bulunduğumuz çağdır. Bu çağın en önemli özelliği, matbaanın icadı ile yazılı hale gelen sözel kültürün yeniden söze dönüştürülmesidir. Aynı zamanda bu çağda, gizlilik tamamen ortadan kalkmıştır.

 

Sözleri:
 • Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları yeniden icat eden araçlardır.
 • Küresel bir köyde yaşıyoruz ve sayımız durmadan artıyor.
 • Anadil propagandadır.
 • Araç mesajdır.
 • Kullanıcı içeriğin ta kendisidir.

 

Leave a Reply

captcha *